Tag : Kerak Bumi

Gejala Gerakan Kerak Bumi

Gejala Gerakan Kerak Bumi

rautasilta.net - Kerak Bumi adalah lapisan paling luar dari Bumi yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni kerak samudera serta kerak benua. Kerak samudera memiliki ketebalan sekitar 5 hingga 10 km, dan sedangkan kerak